Back on track

Wed, 07/31/2013 - 04:37 - Basecamp

Na een trage start zijn we weer onderweg.
We hebben eerst in Bishkek op de tas gewacht, maar toen we het bericht kregen dat de tas naar Bangkok was gestuurd zijn we toch verder getrokken. Onze agent heeft een oud Sovjet legervoertuig geregeld met zes wheeldrive. We hobbelen alle kanten op, maar hebben wel hoop dat we met deze vrachtwagen het basiskamp kunnen bereiken.
Inmiddels zitten we in Naryn en is de tas nagestuurd. We vertrekken vandaag richting Basecamp. We hopen het vanmiddag nog te halen.